Alternatieve Vraagstelling/Contra-Onderzoek


In de wijziging van de wet 'Deskundigen in Strafzaken' wordt voorzien dat na benoeming van een deskundige de verdachte schriftelijk wordt geïnformeerd over de onderzoeksopdracht. Dit heeft betrekking op al het onderzoek dat door deskundigen wordt uitgevoerd. Behalve voor onderzoeksopdrachten aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geldt dit dus ook voor onderzoeksopdrachten aan andere forensische instellingen. De verdediging kan zelf onderzoeksvragen inbrengen dan wel na bekendmaking van de onderzoeksuitkomsten om een contra-onderzoek vragen. In deze dienst worden binnen de daarvoor in wet gestelde termijn alternatieve onderzoeksopdrachten of voorstellen voor contra-onderzoek geformuleerd.