Forensische Screening - wat zijn de sterke en zwakke punten in het forensisch bewijs?


Op basis van een intake gesprek, deskundigenrapporten en dossierstukken wordt aangegeven welk forensisch bewijsmateriaal cruciaal is voor de verdediging van de cliënt.