Forensisch Verweer - verhoor van deskundigen


Bij een inhoudelijk verweer tegen forensisch onderzoek kan het van belang zijn om een deskundige op punten nader te bevragen. Maar wat zijn de juiste vragen en welk antwoord kunt u verwachten? Phi Advies helpt u hierbij.
Het gaat hierbij om de relevantie en kwaliteit van het onderzoek, de interpretatie van de onderzoeksresultaten, het eventueel ontbreken van onderzoeken en alternatieve onderzoeksvragen. Het advies bestaat uit een rapport en behandelt de vragen uit uw specifieke zaak met verwijzing naar openbare forensische bronnen.